2021 №4 липень-серпень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-4

Obl1 2021

СТАТТІ / CONTENTS 

РЕЦЕНЗІЇ / REVIEWS

Снитко О. Ажнюк Б. Мовна політика: Україна і світ
Snytko O. Azhniuk B. Language policy: Ukraine and world

Селігей П. Пономарева О. О. Українсько-італійський словник Hoepli
Selihey P. Ponomareva О. О. Hoepli Ukrainian-Italian dictionary

Лесюк М. Радевич-Винницький Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії
Lesiuk M. Radevych-Vynnytskyi Y. Ukrainian language history: personalities with non-Ukrainian ethnic background

 


© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2021
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2021