Титул, зміст №4 2021

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

ЛИПЕНЬ - СЕРПЕНЬ №4 2021
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-4

ЗМІСТ

Радзієвська Т. В. Урбаністична номінація в контексті сучасних
мовних процесів: функціонально-семантичний і лінгвокультурологічний аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Мацюк Г. П. Соціолінгвістичне «зчитування» світу повсякденності:
мовні практики українців Холмщини та Південного Підляшшя
в Першу світову війну (1914–1918 рр.). . . . . . . . . . . . . . . 17
Вербич С. О. Генетично тюркські ойконіми Одещини:
вмотивованість / невмотивованість перейменувань
радянського періоду. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Приходько Н. С. Авторська пунктуація як елемент графіки тексту . . 60
 

РЕЦЕНЗІЇ

Снитко О. Ажнюк Б. Мовна політика: Україна і світ . . . . . . . . . . 70
Селігей П. Пономарева О. О. Українсько-італійський
словник Hoepli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Лесюк М. Радевич-Винницький Я. Історія української мови:
іноетнічні персоналії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Вкладення:
Скачати цей файл (content_EN_2021_4.pdf)content_EN_2021_4.pdf[ ]117 Кб48 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2021_4.pdf)zmist_2021_4.pdf[ ]120 Кб49 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи