Радзієвська Т. В. Урбаністична номінація в контексті сучасних мовних процесів: функціонально-семантичний і лінгвокультурологічний аспекти

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-319-2021-4-001

Т. В. РАДЗІЄВСЬКА
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
м. Київ, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0003-2871-2395

 Стаття присвячена сучасній українській урбаністичній номінації — складнику активних мовних процесів. З позицій загального мовознавства розглядається функ­ціонально-семантична природа урбаноніма, його місце та роль у різних дискурсах, соціолінгвістичний феномен зміни імені (на прикладі урбанонімів Києва). У контек­сті ідей теорії референції та семантичного синтаксису урбанонім характеризується як одиниця ідентифікаційного типу значення (на відміну від одиниць предикатного типу значення), якій властивий тісний зв’язок денотата та імені, а також виконання у висловленні референційної функції.

Показано, що вживання урбаністичної номінації в усному мовленні визначаєть­ся передусім прагматичним фактором, знаннями мовця щодо зв’язку між денотатом та його іменем, енциклопедичними знаннями та досвідом проживання в певному урбаністичному просторі, потребою орієнтуватися в ньому. У писемному мовленні урбаністична номінація представлена у довідково-інформаційному, медійному, іс­торико-топографічному, літературному дискурсах, у яких вона виконує неоднакові функції, зокрема функцію ідентифікації фізичної або юридичної особи в юридичних текстах та інших текстах-документах. Активні соціолінгвістичні процеси, у яких задіяні урбаноніми, знаходять відображення в літературному дискурсі в створенні нестандартних синтаксичних конструкцій та вживанні урбаністичних номінацій не­офіційного характеру з прагмастилістичними функціями в межах мовної гри.

Практика перейменування аналізується в аспекті теорії референції, у зв’язку з чим виділяються два типи лінгвокультурних ситуацій, зумовлених кореляцією між явищем трансформації референційного (урбаністичного) об’єкта та зміною імені. Показано, що в сучасній українській практиці перейменування спостерігається стій­ка тенденція до внесення в семантику урбаноніма додаткового предикатного компо­нента. Робиться висновок про те, що сучасне функціонування урбаноніма підпоряд­коване тим механізмам, які діють у різних сферах мовленнєвої діяльності людини та різних дискурсах.

Ключові слова: урбаністична номінація, активні мовні процеси, теорія рефе­ренції, аналіз дискурсу, функції та семантика урбаноніма.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2021_4_1.pdf)mov_2021_4_1.pdf[ ]210 Кб267 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи