МОВОЗНАВСТВО

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О.О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

Журнал індексується в міжнародних базах даних - Cite Factor, Research Bible, Erih Plus, Index Copernicus, Crossref, Фахове наукове видання категорії "Б" (Наказ МОН України від 26.11.2020 №1471), Impact-фактор за оцінкою Міжнародної бази даних Cite Factor - 1,98.

№4 2021
№5 2021
6 2021

Crossref Member Badge