МОВОЗНАВСТВО

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О.О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

Журнал індексується в міжнародних базах даних - Cite Factor, Research Bible, Erih Plus, Index Copernicus, Crossref, Фахове наукове видання категорії "Б" (Наказ МОН України від 26.11.2020 №1471), Impact-фактор за оцінкою Міжнародної бази даних Cite Factor - 1,98. Також наш журнал отримав оцінку (Index Coprnicus Value) від Index Copernicus 76.80

№4 2022
№5 2022
6 2022

Crossref Member Badge