Приходько Н. С. Авторська пунктуація як елемент графіки тексту

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-319-2021-4-004

Н. С. ПРИХОДЬКО
Волинський національний університет імені Лесі Українки
м. Луцьк, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://orcid.org/0000-0002-9184-4617

   У статті окреслено поняття графіки тексту, місце розділових знаків у графіч­ній системі тексту, зокрема поетичного; проаналізовано думки різних науковців щодо визначення терміна «авторська пунктуація»; окреслено системно-структурні властивості певних розділових знаків; акцентовано увагу на найважливішій функ­ції пунктуаційних прийомів — експресивній; зазначено групи експресивно-стиліс­тичних прийомів, які використовують, щоб здійснити емоційний вплив на слухача або читача (конструктивні, емотивні, комбіновані, контаміновані). Встановлено, що багатофункційність авторської пунктуації полягає у посиленні естетичного наванта­ження розділових знаків і розширенні меж їх використання. Нерегламентоване вико­ристання знаків пунктуації зумовлене історичними змінами і дією смислового принци­пу щодо розташування розділових знаків. Авторську пунктуацію можемо тлумачити як: заміну одних нормативно вмотивованих знаків на інші, нерегламентовані; текст, де не передбачено ніяких знаків; надмірне використання розділових знаків або лише якогось одного з них і відсутність у тексті будь-яких знаків. У статті окреслено ос­новні функції авторської пунктуації: емотивну, емфатичну, логічну, оцінну, смис­лову, розділову. Встановлено, що на формування авторської пунктуації впливають: індивідуальний стиль, залежність від функційного стилю, від жанру, від традицій та норм певної історичної епохи. Авторська пунктуація, на нашу думку, — це явище міжстильове, бо властива текстам різних функційних стилів. Диференціюємо автор­ську пунктуацію в широкому (будь-яка свідома, нерегламентована й не закріплена правописними нормами пунктуація в різних типах текстів) і вузькому (позначення всіх знаків, які стоять у рукописі; відмінне від нормативного вживання розділових знаків; індивідуально увиразнені знаки) розумінні.

Ключові слова: графіка, графічні засоби, пунктуація, авторська пунктуація, нерегламентована пунктуація.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2021_4_4.pdf)mov_2021_4_4.pdf[ ]229 Кб244 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи