2022 №3 травень-червень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-3

Obl1 2022

СТАТТІ / CONTENTS


РЕЦЕНЗІЇ / REVIEWS

 

 


РЕКЛАМА

А. Мойсієнко, В. Чумак, С. Шевель

CИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ХРЕСТОМАТІЯ

ВПЦ «Київський університет». Київ, 2019

ISBN 978-966-933-015-4 – загальний

ISBN 978-966-933-016-1 – Ч. 1
ISBN 978-966-933-017-8 – Ч. 2

Систематизовано aвторські концепції опису синтаксичної системи сучасної української мови, подано наукові розвідки, які стосуються тлу­мачення проблемних питань формально-граматичного, семантико-син­таксичного та комунікативного acпектів функціонування синтаксичних одиниць. Охоплено царину синтаксикологічних досліджень, присвяче­них висвітленню iсторії, теорії та практики комунікативної природи ре­чення (простого, ускладненого та складного), граматичного статусу й типології словосполучення, традиційно виділюваного в системі грама­тикологічного інструментарію мови, а також синтаксичної стилістики та сучасної текстології.

Для студентів філологічних спеціальностей, аспірантів, учителів, викладачів закладів вищої освіти, науковців та дослідників синтаксично­го ладу сучасної української мови.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 © Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2022
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2022