Радзієвська Т. В. Топонім і художнє текстотворення

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-324-2022-3-002

Т. В. РАДЗІЄВСЬКА
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
м. Київ, Україна.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0003-2871-2395

ТОПОНІМ І ХУДОЖНЄ ТЕКСТОТВОРЕННЯ
(на матеріалі прози Юрія Андруховича)

У статті розглядається роль та функції топонімів у творі Юрія Андруховича «Лексикон інтимних міст» (2011), зібранні текстів, які відображають ситуації озна­йомлення автора з різними містами Європи, США, Канади, України, Росії. У зв’язку з цим топонімічна лексика твору аналізується в контексті вивчення категорії про­стору та когнітивних механізмів, зумовлених пізнанням нових просторових об’єктів, зокрема урбаністичних. Це передусім міста та об’єкти, які їх наповнюють — площі, вулиці, парки, будівлі, водойми тощо. Основною функціональною особливістю то­понімів та урбанонімів у творі Ю. Андруховича є їх входження до контекстів, що відбивають процеси опанування простору, який раніше не був відомим авторові, та отримання нового досвіду в зв’язку з перебуванням у новому місці. До таких кон­текстів належать я-речення, синтаксичні блоки, породжувані операціями порівнян­ня об’єктів, їх зближенням за суміжністю, а також партитивними та асоціативними зв’язками, що мають індивідуальну природу.

Контекстуальний аналіз матеріалу показав, що мовно-ментальні механізми, за­діяні в процесах пізнання нового простору, пов’язані з активізацією пам’яті, знань, особистого досвіду, переживань, а їх об’єктами стають не лише позамовні реалії, а й топоніми та урбаноніми, їх звукові, орфографічні, морфоструктурні ознаки. Фік­сація вражень від самих назв урбаністичних об’єктів, їхньої внутрішньої форми, звукових образів, асоціацій, що їх вони викликають, утворює окрему текстову під­структуру, яка розглядається як метаонімний складник тексту.

Текстотворення, що фіксує внутрішнє мовлення, асоціативні ряди, перебіг спо­гадів, вияви попереднього досвіду, значною мірою ґрунтується у цьому випадку на феномені інтроспекції. У зв’язку з цим робиться висновок про доцільність вивчення художнього текстотворення з метою висвітлення мовно-ментальних механізмів, ак­тивованих у процесі опанування нового простору.

Ключові слова: топонім, урбанонім, текстотворення, категорія простору, Юрій Андрухович

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2022_3_2.pdf)mov_2022_3_2.pdf[ ]236 Кб90 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи