2021 №6 листопад-грудень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-6

Obl1 2021

СТАТТІ / CONTENTS 

РЕЦЕНЗІЇ / REVIEWS

Даниленко Л. Arkhanhelska A., Bláha O., Cholodová U. Čeština na Volynі
Danylenko L. Arkhanhelska A., Bláha O., Cholodová U. Čeština na Volyni

Черниш Т., Єрмоленко С. С. Grzegorczykowa R. Język w służbie myśli: szkice z dziejów polskiego słownictwa
Cherhysh T., Yermolenko S.S. Grzegorczykowa R. Język w służbie myśli: szkice z dziejów polskiego słownictwa

Ярмак В. Ніколаєнко Л. І. Репрезентація емоцій заздрості і співчуття в польській, російській та українській мовах: семантико-когнітивний і лінгвоаксіологічний виміри
Yarmak V. Nikolaienko L. I. The representation of the emotions of envy and compassion in the Polish, Russian and Ukrainian languages: semantic-cognitive and linguoaxiological aspects
Галів У. Яремко Я., Лужецька Н. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики
Haliv U. Yaremko Ya., Luzhetska N. Ivan Franko and progress of modern linguistics

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Хроніка
News
Зміст журналу «Мовознавство» за 2021 рік
Table of contents of «Movoznavstvo» journal 2021 issues


© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2021
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2021
Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2021_6.pdf)zmist_2021_6.pdf[ ]134 Кб126 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2021_6_EN.pdf)zmist_2021_6_EN.pdf[ ]109 Кб110 Завантаження