Зимовець Г. В. Чинники процесу адаптації запозичень до системи мови

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-321-2021-6-002

Г. В. ЗИМОВЕЦЬ
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
м. Київ, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0002-6232-7469

У статті розглянуто специфіку пристосування запозичень з англійської мови
до системи української мови порівняно із ситуацією в німецькій і сербській мо-
вах. Предметом дослідження стали адаптаційні процеси в фонетиці й граматиці за-
значених мов. Аналіз засвідчив існування як зовнішньо-, так і внутрішньомовних
чинників, що визначають перебіг адаптації запозичень до системи мови. Основним
внутрішньомовним чинником, який впливає на адаптацію, є відмінності в конфігу-
рації фонетичного та граматичного рівнів мов, що контактують. Англійська мова
відзначається багатством вокалізму, що приводить до необхідності спрощення фо-
нетичного складу при перенесенні англізмів до інших мов. Істотну роль у процесах
фонетичної адаптації на сучасному етапі відіграє транскрипція, тобто освоєння ін-
шомовної лексики відбувається з опертям на її звучання, а не написання. Неустале-
ність форм передачі звуків іншої мови спричиняє варіативність фонетичного складу
англізмів на початковому етапі їх побутування в мові. Вибір субститута також може
бути зумовлений традицією передачі тих або інших звуків у складі запозичень. Гра-
матична адаптація полягає в пристосуванні запозичень до системи мови-реципієнта.
Її перебіг залежить від морфологічного типу мови та рівня генетичної споріднено-
сті. Під час дослідження було виявлено основні моделі набуття англізмами категорії
роду, відсутньої в англійській, в основі чого лежать як формальні, так і семантичні
чинники. Крім того, було висвітлено способи входження до системи мови іменників
pluralia tantum. Проведений аналіз показав, що типологічною відмінністю між про-
цесом запозичення, з одного боку, у слов’янських мовах, а з другого — у німецькій,
є обов’язковість у перших дериваційної стадії при запозиченні дієслів і прикметни-
ків, що ускладнює адаптацію англізмів до системи мови.
Ключові слова: запозичення, англізм, адаптація, субституція, мовний вплив

 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2021_6_2.pdf)mov_2021_6_2.pdf[ ]259 Кб135 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи