Пошук по сайту

Ярмак В. Ніколаєнко Л. І. Репрезентація емоцій заздрості і співчуття в польській, російській та українській мовах: семантико-когнітивний і лінгвоаксіологічний виміри

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-321-2021-6-007

Ніколаєнко Л. І.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЙ ЗАЗДРОСТІ І СПІВЧУТТЯ В ПОЛЬ-
СЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИКО-
КОГНІТИВНИЙ І ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ
Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2021. 412 с.

 

Монографія Л. І. Ніколаєнко «Репрезентація емоцій заздрості і співчут-
тя в польській, російській та українській мовах: семантико-когнітивний і
лінгвоаксіологічний виміри» вдало заповнює лакуну в українській та зару-
біжній славістиці: адже емоції слугують невід’ємним ресурсом вербалізації
так званої мовної картини світу в її сучасному, інтердисциплінарному вимі-
рі, — як сукупності антропоцентрично зорієнтованих, цілісних уявлень про
світ, властивих носіям мов і культур, що сформувалися в уявленні великого
мовного колективу в результаті людської психічної діяльності.
Рецензована монографія справляє враження ретельно продуманого, вну-
трішньо монолітного за своїм задумом дослідження, що безпосередньо ві-
дображається в структурі праці. Дослідження відзначається логічністю, ці-
лісністю і достатньою стилістичною вправністю у викладі матеріалу. Працю
добре структуровано: вона складається зі вступу, трьох розділів (із проміж-
ними висновками до кожного з них), загальних висновків; списку використа-
них джерел (51 позиція); списку використаної літератури (450 позицій).

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2021_6_3.pdf)rez_2021_6_3.pdf[ ]267 Кб127 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи