2020 №4 липень-серпень

DOI №4 10.33190/0027-2833-312-2020-4 

СТАТТІ
CONTENTS


Савчин В. Р. Василь Мисик і Микола Лукаш: два прочитання Роберта Бернса

Savchyn V. R. Vasyl Mysyk and Mykola Lukash: two interpretations of Robert Burns’s poetry

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
REVIEWS AND ANNOTATIONS

© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2020
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2020