Сидяченко Н. Г. Індивідуально-авторська семантика лексеми widnokrąg в однойменному романі Веслава Мисливського

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-313-2020-4-005

Н. Г. СИДЯЧЕНКО
Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://orcid.org/0000-0001-6544-4030

У статті, що є продовженням низки досліджень, присвячених індивідуально-ав­торській семантиці в художніх ідіолектах, аналізуються значення лексеми видно­круг, яка функціонує як ключове слово в тексті однойменного роману польського письменника В. Мисливського. Подано характеристики ключових слів, усталені в теоретичній літературі, серед яких найголовніша: ключові слова пов’язані з ідей­но-тематичним змістом твору/творів, концептуальними думками автора, вербалі­зованими образно й дослівно. Проаналізовано відповідність лексеми виднокруг ідіолекту В. Мисливського вказаним характеристикам. За лексикографічними дже­релами зіставлено загальномовну структуру значень полісем widnokrąg i виднокруг, horyzont і горизонт у польській та українській літературних мовах. На підставі здійсненого контекстуального аналізу виявлено, що лексема виднокруг у художньо­му ідіолекті В. Мисливського функціонує в загальномовних значеннях: ‛місце по­зірного зіткнення неба із землею або морем’ та ‛частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості’; актуалізується в давніх міфологічних значеннях ‛місце зіткнення цього й того світу’, ‛місце переходу в потойбіччя’; а також набуває індивідуально-авторського значення ‛доля’, яке продукується шляхом метонімічно­го розширення усталеного в польській мові значення ‛оточення, середовище чогось або чиєсь’, доповнюючись метафоричною трансцендентальною конотацією. Мето­німічне звуження значень ‛оточення…’ та ‛простір…’ породжує у словосполучення центр виднокругу семантику ‛мала батьківщина’. Митець, маючи своє бачення ре­алії (денотата), вносить зміни в усталене в загальномовній номінації «вирізнення і применшення чи елімінування» його рис, кодуючи їх в індивідуальному значенні. Тому дослідження індивідуально-авторської семантики ключових слів допомагає також глибше пізнати художню картину світу автора. Зокрема, наше дослідження висвітлює фрагменти картини світу, що зберігають давні уявлення міфологічної сві­домості й давніх, але живих донині в Польщі, обрядодій поминання предків.

Ключові слова: художній ідіолект, індивідуально-авторське значення, мета­фора, метонімія, полісема, Вєслав Мисливський.

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2020_4_5f.pdf)mov_2020_4_5f.pdf[ ]354 Кб24 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи