2021 №2 березень-квітень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-2

Movo 2021

СТАТТІ  /  CONTENTS


Селігей П. О. Міжмовна конкуренція та функційна неповнота мов

Selihey P. О. Interlingual competition and functional incompleteness of languages

 


© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2021
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2021