Холодьон О. М. Метатекстові висловлювання діалектоносіїв Східного Полісся: діалектне мовлення

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-2-005

Інститут української мови Національної академії наук України
м. Київ, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0001-7546-6479

 У статті порушено проблему вивчення феномену діалектної особистості та проаналізовано східнополіський діалектний матеріал, що свідчить про актуалі­зацію метамовної свідомості діалектоносіїв. Територія Східного Полісся межує з білоруською та російською мовами, на пограниччі яких науковці спостерігають особливий «сплеск» метамовної активності, хоча й зазначають, що метатекстові ви­словлювання діалектоносіїв не частотні в повсякденному спілкуванні. Встановле­но, що метатекстові висловлювання в діалектній комунікації виникають спонтанно за умови порушення мовної норми співрозмовником / мовцем, розуміння опозиції «свій» — «чужий», переселення діалектоносіїв в інше мовне середовище і спрово­ковано — внаслідок прямих запитань експлоратора. Метатексти акумулюють знан­ня, уявлення, судження про мову, елементи її структури, їхні функційні особливості, про норми вимови, слововживання тощо. У досліджуваних говірках зафіксовано вияви опозицій 1) «українська літературна мова (або діалектне мовлення, яке, на думку діалектоносіїв, наближене до літературної мови)» — «діалектне мовлення», 2) «мовлення міста» — «мовлення села», 3) «мовлення освічених людей» — «мов­лення селян», яке відбиває народну класифікацію ідіомів. Визначено, що діалекто­носії, осмислюючи діалектне мовлення, вказують на його локальність, своєрідність (напр.: га|монитʼ па-с|войему, па-с|войему разга|варʼуйем, тара|торим па-с|войему), змішаність, переплетеність різних мовних елементів (напр.: |мʼешана |мова, |мова |путана, пе|ремис’), а також на мовну належність деяких діалектних слів (напр.: гово|ритʼ, кур|сʼіроватʼ, наж|раўсʼа). Встановлено, що про високий рівень усві­домлення діалектоносіями діалектного вживання лексем, компаративів та виразів сигналізують висловлювання на зразок употреб|лʼайец:а с|лово, парʼіў|нʼанʼ:а та|ке йе, ота|ке вира|женʼійе та ін. Виявлено негативну та позитивну аксіологію діалек­тного мовлення, зокрема переважає негативна оцінка. Вказуючи на змішаний тип діалектного мовлення — поєднання українських, російських чи білоруських мовних елементів, діалектоносії ідентифікують себе з хохлами; також вони називають себе українцями. Принагідно зафіксовано нейтральне або негативне ставлення діалекто­носіїв до назви «хохол». Окреслено перспективи подальшого вивчення діалектних метатекстових висловлювань.

Ключові слова: феномен діалектної особистості, метамовна свідомість, схід­нополіський говір, метатекстові висловлювання, діалектне мовлення, національна самоідентифікація, хохол.

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2021_2_5.pdf)mov_2021_2_5.pdf[ ]274 Кб137 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи