2022 №6 листопад-грудень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-6

Obl1 2022

СТАТТІ / CONTENTS


РЕЦЕНЗІЇ / REVIEWS

НАУКОВЕ ЖИТТЯ/ SCIENTIFIC LIFE

Хроніка
News items
Зміст журналу «Мовознавство» за 2022 рік
Table of contents of the «Movoznavstvo» journal 2022 issues

РЕКЛАМА

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НА УК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФ ОРМАЦІЙНИЙ Ф ОНД

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ

СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Том тринадцятий

ПІДКУСА – ПОКІРНО

СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: Том тринадцятий

https://sum20ua.com


© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2022
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2022