2021 №3 травень-червень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-3

Movo 2021

СТАТТІ / CONTENTS


Зміст №3, 2021

Contents №3 2021

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ / REVIEWРЕЦЕНЗІЇ / OUR PUBLICATIONS


Черненко Г. Тараненко О. О. Андроцентризм у системі мовних координат і сучасний гендерний рух
Chernenko H. Taranenko O. O. Androcentrism in the system of linguistic coordinates and modern gender movement
Загнітко А. Терлак З. Пунктуаційний словник-довідник
Zahnitko A. Terlak Z. Punctuation reference dictionary
Даниленко Л. Balowski M. Obraz świata w czeskich frazeologizmach (wybrane zagadnienia)
Danylenko L. Balowski M. Obraz świata w czeskich frazeologizmach (wybrane zagadnienia)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ / SCIENTIFIC LIFE


Хроніка 
News items

Іван Романович Вихованець

Ivan Romanovych Vykhovanets’РЕКЛАМА


Ажнюк Богдан Миколайович


МОВНА ПОЛІТИКА: УКРАЇНА І СВІТ : МОНОГРАФІЯ Видавничий дім Дмитра Бураго
ISBN 978-966-489-568-9 Київ 2021


У монографії на прикладі мовної ситуації в Україні та в інших державах розглянуто традиційні й новітні концепти мовної політики й мовного планування, екології мови, мовних прав, мовного законодавства, двомовності й багатомовності, міжмовної взаємодії і т. ін. Висвітлені проблеми кодифікації мови та захисту її якісних параметрів від надмірного проникнення іншомовних запозичень, мовні аспекти життя національної спільноти за межами свого етнічного материка. Наукове розуміння європейських засад мовної політики та прикладних аспектів їх застосування в сучасній Україні важливе для гармонізації міжмовних відносин, консолідації суспільства й забезпечення мовних прав державної мови та мов національних меншин. Для мовознавців – науковців і викладачів, студентів-філологів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами мовної політики.© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2021
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2021
Вкладення:
Скачати цей файл (reklama_2021_3.pdf)reklama_2021_3.pdf[ ]435 Кб164 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2021_3.pdf)zmist_2021_3.pdf[ ]131 Кб168 Завантаження
Скачати цей файл (контент.pdf)контент.pdf[ ]121 Кб167 Завантаження