Бріцин В. M., Анiщенко Л. В. Стаття Шарля Баллі «Syntaxe de la modalité explicite» («Синтаксис експліцитної модальності») і сучасна лінгвістика

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-318-2021-3-003

В. M. БРІЦИН

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України

Київ, Україна

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://orcid.org/0000-0002-3243-7958

Л. В. АНIЩЕНКО

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України

Київ, Україна

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://orcid. org/0000-0001-8766-1343

СТАТТЯ ШАРЛЯ БАЛЛІ «SYNTAXE DE LA MODALITÉ EXPLICITE» («СИНТАКСИС ЕКСПЛІЦИТНОЇ МОДАЛЬНОСТІ») І СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

У статті розглянуто місце праці «Синтаксис експліцитної модальності» в науко­вому доробку видатного швейцарського лінгвіста Шарля Баллі, присвяченому кате­горії модальності, а також визначено роль його ідей у сучасному описі синтаксису.

У лінгвістичному спадку Шарля Баллі концепція модальності виконує надзви­чайно велику роль. Представлений ним погляд на модальну організацію речення ґрунтується на теоретичних підходах до опису феномену мови, викладених його учителем Ф. де Соссюром. Теорія модальності у Ш. Баллі є складовою частиною розроблюваної ним загальної теорії висловлювання. Виділення у семантичній структурі речення двох компонентів — модусу й диктуму — стає своєрідним міст­ком від соссюрівської інтелектуалізованої граматики мови до граматики мовлення, яка, зокрема, передбачала й дослідження дії емоційного та афективного чинників, стилістичних аспектів мовної діяльності людини.

На думку Ш. Баллі, модус є сукупністю модального дієслова, яке може містити найрізноманітніші відтінки судження, почуття або волі, і модального субʼєкта, в ролі якого можуть виступати як мовець, так й інші субʼєкти.

Учення Ш. Баллі справило помітний вплив на інтерпретацію категорії модаль­ності в сучасній лінгвістиці. При цьому не всі теорії, в основі яких лежить плідна ідея виділення в реченні модусу й диктуму, мають належну теоретичну переконли­вість. Ототожнення диктуму з відображенням обʼєктивного, а модусу — субʼєктив­ного призвело до появи необґрунтованого теоретичного протиставлення обʼєктив­ної і субʼєктивної модальності. Лише неточним розумінням смислу думок Ш. Баллі можна пояснити й спроби приписати модусу здатність виражати категорію оцінки, емоційність.

Вихідні теоретичні погляди Ш. Баллі виявили свою застосовність для форму­вання когнітивної теорії модальності, яка виходить з інших теоретичних поглядів на феномен мови. У межах цієї теорії модальність визначається як категорія, що описує ментально-чуттєву диференціацію думок мовця в процесі формування ним речення.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2021_3_3.pdf)mov_2021_3_3.pdf[ ]231 Кб169 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи