2018 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №3 2018   Contens, №3 2018
  Загнітко А. П. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики   Zahnitko A. P. Lexicographic technologies of interpretation of grammatical semantics
  Яворська Г. М., Чмир О. Р. Семантика війни і миру в сучасних слов’янських мовах: історико-типологічний аспект   Yavorska G. M., Chmyr O. R. Semantics of war and peace in modern Slavic languages: historical-typological aspect
  Ярмак В. І., Пономаренко В. П. Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов’янському і ширшому компаративному контексті   Yarmak V. I. , Ponomarenko V. P. Standard Serbian synthetic preterit verb forms from an all-Slavic and wider perspective
  Симоненко Л. О. Українське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ ст.: стан і перспективи розвитку   Symonenko L. O. Ukrainian terminological studies at the late 20th and early 21st century: the state
of the art and prospect
  Шевченко Л. Л. Семантична основа моделювання системності концептосфери Нового Завіту   Shevchenko L. L. The semantic basis of modelling of the New Testament sphere of concepts as a system

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Ущина В. Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід   Ushchyna V. Kudriavtseva N. S . Linguistic relativity and problems of translation of philosophical terms: a cognitive-linguistic approach
  Коцюба З. Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики   Kotsiuba Z. Dochu A . R . Language contacts and borrowings as factor of forming thematic word groups
  Биховець Н. Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка   Bykhovets’ N. National memory in philology: the legacy of Professor Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko
  Єрмоленко С.С. Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст   Yermolenko S.S. Dzera O . Bible intertextuality and translation: English-Ukrainian framework

 


 

 

       Михайло Григорович Сенів           Mykhaylo Hryhorovych Seniv  

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2018

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2018

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2018_3.pdf)zmist_2018_3.pdf[ ]78 Кб217 Завантаження