Пошук по сайту

Биховець Н. Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ У ФІЛОЛОГІЇ: СПАДЩИНА ПРОФЕ-
СОРА ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА: МАТЕРІАЛИ ВСЕ-
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (ЛЬВІВ, 2–3 ЖОВТНЯ
2015 Р.)
Л. : Дослідно-видавн. центр Наук. т-ва ім. Шевченка, 2017. — 294 с., VI с. іл.


 2015 рік для багатьох мовознавців України був роком Ю. О. Жлуктенка, столітній ювілей якого відзначили най­більші університети країни: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Львівський національний університет ім. Івана Франка. Особливо широко й урочисто ці заходи проходили у Львівському університеті, свідченням чого є рецензована книжка. Безсум­нівна заслуга в організації Львівської Всеукраїнської наукової конференції та публікації цієї книги належить її іні­ціатору — доктору філологічних наук, професору, академіку АН ВШ України, завідувачці кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Гри­горія Кочура Львівського університе­ту і вдячній учениці та послідовниці Ю. О. Жлуктенка Роксолані Петрівні Зорівчак.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_3.pdf)rez_2018_3_3.pdf[ ]410 Кб218 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи