Пошук по сайту

Ущина В. Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації

Кудрявцева Н. С.
ЛІНГВІСТИЧНА ВІДНОСНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ФІ-
ЛОСОФСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХІД
К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. — 460 с.


  Вступ людства до нового, третьо­го, тисячоліття позначений не лише новими винаходами, досягненнями та відкриттями, а й прагненням науков­ців вийти на новий рівень розуміння й осягнення світу і місця в ньому лю­дини, що нерозривно пов’язано з мо­вою. Посилення уваги дослідників до когнітивних процесів концептуалізації та категоризації, особливо з огляду на проблеми міжкультурної комунікації, природним чином змушує науковців по-новому підходити до проблеми мов­ного релятивізму, запропонованого Се­піром — Ворфом. Намагання дослідни­ків відійти від аксіом ортодоксального мовознавства, переосмислюючи сміли­ві і проникливі ідеї В. фон Гумбольдта, Е. Сепіра та Б. Ворфа, знаменують за­гальнопарадигмальний зсув науки в бік загального екологізму буття (Ф. Капра). Цілком суголосною з наведеними мір­куваннями є праця Н. С. Кудрявцевої, у якій раціоналістичний скептицизм до теорії мовної відносності поступається вдумливому аналізу емпіричних даних та роздумам над питаннями загальнона­укового та методологічного характеру.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_1.pdf)rez_2018_3_1.pdf[ ]348 Кб210 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи