Пошук по сайту

Єрмоленко С.С. Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації

Дзера О.
БІБЛІЙНА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРЕКЛАД: АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ
КОНТЕКСТ.
Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. — 490 с.


 Біблія, чи взята сама по собі, чи ра­зом з похідними від неї текстами різних жанрів і мов, як жоден інший твір є при­родним об’єктом для вивчення в аспекті інтертекстуальності й перекладу. Вод­ночас вибір такого об’єкта, сакрального для світових релігій і безпрецедентного за своєю значущістю для численних на­ціонально-культурних традицій, — цей вибір, з одного боку, покладає на до­слідника особливо велику відповідаль­ність і, з другого боку, ставить перед ним особливо високі вимоги, які сто­суються орієнтування в безмежному морі спеціальної теологічної та філоло­гічної літератури і володіння методами й процедурами аналізу в галузі біблій­них студій, транслятології, текстології, лінгвістичної і загальної семіотики, історії літератури, мовно-культурної контактології тощо. З огляду на все це вихід у світ рецензованої монографії О. Дзери є значущою подією з погляду інтересів як згаданих, так і низки інших гуманітарних дисциплін.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3_4.pdf)rez_2018_3_4.pdf[ ]332 Кб430 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи