2020 №2 березень-квітень

DOI №2  -0.33190/0027-2833-311-2020-2

СТАТТІ
CONTENTS


Тараненко О. О. Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. I

Taranenko O. O. The phenomenon of linguistic androcentrism and a modern movement for gender equality. II

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
REVIEWS AND ANNOTATIONS


Малаш О. Колесник В. Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), Бессарабія : Словник

Malash O. Kolesnyk V. The dialect of the Bulgarians of the village of Horodnie (Chyishiya), Bessarabia: a dictionary

© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2020
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2020