2020 №1 січень-лютий

DOI №1  - 0.33190/0027-2833-310-2020-1
Шевченко Л. І. Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій
Shevchenko L. I. Language identity as a basic feature of the world-view: Panteleimon Kulish’s epistolary legacy

СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Зміст №1, 2020   Contents №1, 2020
  Півторак Г. П. Українсько-польські етномовні взаємини давнього періоду   Pivtorak H. P. Early Ukrainian-Polish ethnic and linguistic relations
  Тараненко О. О. Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. I   Taranenko O. O. Androcentrism in language and the modern movement for gender equality. І
  Шевченко Л. І. Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій   Shevchenko L. I. Language identity as a basic feature of the world-view: Panteleimon Kulish’s epistolary legacy
  Бацевич Ф. С. Лінгвонаративні аспекти ідентифікації оповідних інстанцій у художньому тексті   Batsevych F. S. Linguistic-narrative aspects of storytelling instance identification in a literary text

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Малаш О. Сабадош І. Українські назви рослин: історія, етимологія   Malash O. Sabadosh I. Ukrainian phytonyms: history and etymology
  Шкіцька І. Халіман О. В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови : Монографія   Shkitska І. Khaliman O. The grammar of evaluation: morphological categories of the Ukrainian language: A monograph

 


 

   Віталій Вікторович Жайворонок      Vitaliy Viktorovych Zhaivoronok  

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2020

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2020

   

 


 

Log in or Sign up