2020 №1 січень-лютий

DOI №1  - 0.33190/0027-2833-310-2020-1

СТАТТІ
CONTENTS


Шевченко Л. І. Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій
Shevchenko L. I. Language identity as a basic feature of the world-view: Panteleimon Kulish’s epistolary legacy

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
REVIEWS AND ANNOTATIONSНАУКОВЕ ЖИТТЯ
SCIENTIFIC LIFE