Шевченко Л. І. Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-310-2020-1-003
Л. І. ШЕВЧЕНКО
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0001-6290-2307


 У статті в категоріях і поняттях сучасної лінгвістики розглянуто проблемати­ку мовної ідентичності як домінанти світогляду П. Куліша — поліфонічної особи­стості в історії української культури. Матеріал дослідження — епістолярій україн­ського митця слова, який є репрезентативним для розуміння авторської концепції щодо національної ідентичності та її головної ознаки — мовного самоусвідомлення. Епістолярій Куліша досліджується в категоріях теорії Е. Х. Еріксона, що стала інте­лектуальною матрицею для розуміння процесів розвитку суб’єкта в певних психосо­ціальних умовах і обставинах. Аналізується домінанта україноцентричності митця, збагачення його світогляду європейськими ідеями, ідеалами, культурними фактами і, як наслідок, — сформований світогляд з розумінням ідентифікаційної перспекти­ви народу в європейській історії та культурі. Твердиться, що теорія Е.Х. Еріксона створила інтелектуальну матрицю аналізу розвитку суб’єкта в системі психосоці­альних умов і обставин. Розглянуто основний постулат автора, в якому аналізуєть­ся співвідносність особистості з психосоціальною тотожністю. У статті розглянуто критерії етноідентифікації П. Куліша: екзистенційний вибір, усвідомлення шляхів самореалізації, досягнення внутрішньої свободи, вирішення індивідуально-психо­логічних проблем належності до певної соціальної страти, реалізація потужних ін­тенцій особистості в національній мові. Аналітика статті побудована на епістолярії П. Куліша — репрезентативній формі авторської комунікації з провідними літерато­рами і громадськими діячами слов’янського світу середини ХІХ ст. Епістолярій доз­воляє висвітлити панораму ідей і концепцій, що були актуалізовані інтелектуалами в контексті аналізу проблеми національної ідентичності. На фактичному матеріалі обґрунтовується теза про еволюцію світогляду П. Куліша, розширення інтелектуаль­них інтенцій творчої особистості, виявлених у розробці питань мовної ідентичності.
 
Ключові слова: Пантелеймон Куліш, національна ідентичність, мовна іден­тичність, еволюція світогляду творчої особистості, критерії мовної ідентичності, романтичний світогляд, інтелектуальні інтенції митця слова.

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2020full_1_3.pdf)mov_2020full_1_3.pdf[ ]274 Кб49 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи