2018 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №5 2018   Contens, №5 2018
  Скляренко В. Г. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». 15   Skliarenko V. H. «Dark places» in «The Lay of hor’s Host». 15
  Селігей П. О. Про джерела і найдавніші етапи німецького пуризму   Selihey P. O. On the sources and early stages of German purism
  Вербич С. О. Кельтська гідронімія в басейні Дністра   Verbych S. O. Celtm hydronymy in the Dnister basin
  Іваночко К. М. Становлення суфіксальної акцентуації дієслів першого структурного класу в південно-західних говорах української мови   Ivanochko K. M. The growth of the suffixal accentuation of the verb structural class I in the southwestern Ukrainian subdialects
  Богуцький В. М., Голубовська І. О. Мовні моделі простору як національно-культурний феномен   Bohutskyi V. M., Holubovska I. O. Linguistic models of space as a national-cultural phenomeno
  Просяник О. П. Наукова концепція Ф. де Соссюра у світлі нових автографічних матеріалів   Prosianyk O. P. F. de Saussure’s conception of in the light of his new-found autograph materials

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Єрмоленко С. С. Ярмак В. І. Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти   Yermolenko S. S. Yarmak V. I. Temporal semantics and pragmatics of Serbian artistic discourse: structural, stylistic, and comparative aspects

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

 

       Микола Петрович Савицький
          Mykola Petrovych Savyts’ky  

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2018

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2018

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2018_5.pdf)zmist_2018_5.pdf[ ]43 Кб252 Завантаження