Пошук по сайту

Єрмоленко С. С. Ярмак В. І. Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

© С. С. ЄРМОЛЕНКО, 2018
78 ISSN 0027-2833. Мовознавство, 2018, № 5

Рецензії та анотації


В. І. Ярмак
СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ У СЕРБ-
СЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: СТРУК-
ТУРНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ
К. : Освіта України, 2018. — 484 с.


  Рецензована монографія за своєю темою належить до студій у тій цари­ні, що її можна назвати, використавши вираз Р. Й. Якобсона, «поезією грама­тики». Це традиційна, можна сказати, вічна й водночас завжди актуальна для філології проблематика, адже, з одно­го боку, розвиток наук мовознавчого і, ширше, філологічного циклу збагачує теоретико-методологічний апарат до­сліджень у зазначеній сфері, надаючи фахівцям нові евристичні можливості, й дозволяє формулювати нові завдан­ня, а з другого боку, і самий об’єкт ви­вчення, мова художньої літератури, як поезії, так і прози, теж розвивається, розкриває потужний потенціал мови, її одиниць та категорій і підсистем, і це нове, що з’являється в художній мові, дає можливість подивитися по-новому і на віддавна притаманні їй риси й харак­теристики.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_5.pdf)rez_2018_5.pdf[ ]341 Кб148 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи