2018 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №1 2018   Contents, №1 2018
  Бацевич Ф. С. Недиспозиційність і модальність як категорії одивненого художнього тексту   Batsevych F. S. Non-dispositionality and modality as categories of an enstranged artistic text
  Селігей П. О. З історії пуризму в англійській літературній мові . ІІІ   Selihey P. O. From the history of purism in the english standard language. Ill
  Васильєва Л. П. Термінологічні дослідження в південнослов’янських країнах: напрями, перспективи   Vasylyeva L. P. Terminological studies in South Slavic countries: trends and prospects
  Палінська О. М. «Українськість» vs . «суржик»: українська культура у сприйнятті носіїв українсько-російського змішаного мовлення   Palinska O. M. «Ukrainianness» vs . «Surzhyk»: Ukrainian culture in the perception of Ukrainian-Russian mixed-language speakers
  Пиц Т. Б. Німецька назва конвісара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам’яток   Pyts T. B. German noun denoting pewterer as mirrored in Polish, Ukrainian and Byelorussian written monuments
  Олександрук І. В. Дефініція в логіко-лінгвістичній системі тлумачного словника   Oleksandruk I. V. Definition in the logic-linguistic system of explanatory dictionary

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Тараненко О. Скляренко В . Г. Історія українського наголосу. Дієслово   Taranenko O. Skliarenko V H . A history of Ukrainian accentuation. Verb
  Єрмоленко С. С. Stamper K . Word by word: secret life of dictionaries   Yermolenko S. S. Stamper K . Word by word: secret life of dictionaries
  Михальчук О. Колесник Н . С . Онімія української народної пісні   Mykhalchuk O . Kolesnyk N . S . Onomastics of Ukrainian folk song

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items


       Іван Григорович Матвіяс           Ivan Hryhorovych Matviyas  


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2018

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2018

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2018_1.pdf)zmist_2018_1.pdf[ ]75 Кб233 Завантаження

Бацевич Ф. С. Недиспозиційність і модальність як категорії одивненого художнього тексту (2)

  Стаття систематизує відомості про пуристичні тенденції в історії англійської літературної мови. У третій частині статті описано сучасні спроби відродити дав­ньоанглійські лексичні та словотвірні традиції з використанням технологій інтерне­ту. Далі підбито підсумки дослідження, зокрема проаналізовано, чому пуристичні відповідники зазвичай не закріплювалися в ужитку і до яких наслідків це призвело.

Ключові слова: історія англійської мови, мовні контакти, запозичення, пу­ризм, пуристичні новотвори.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2018_2.pdf)mov_2018_2.pdf[ ]368 Кб342 Завантаження