Пошук по сайту

Єрмоленко С. С. Stamper K . Word by word: secret life of dictionaries

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

 Stamper K.

WORD BY WORD: SECRET LIFE OF DICTIONARIES

New York : Pantheon, 2017. — 320 p.

Хоча не всі розглядають лексико­графію як галузь прикладної лінгвіс­тики, вона, безсумнівно, належить до тих розділів науки про мову, які здавна мають, крім наукового, ще й практичне значення, важливе для життя соціуму. Через це серед мовної проблематики, яка викликає інтерес у сучасному су­спільстві, одне з провідних місць на­лежить питанням, які тісно пов’язані зі словникарством і стосуються, на­приклад, унормування мовного вжитку, фіксації та правильного вживання нео­логізмів і запозичень, модних чи акту­альних слів і виразів тощо. Свідченням цього інтересу є відповідні рубрики, передачі й авторські колонки та блоги у ЗМІ і на інтернет-порталах (наприклад, розділ «Лексикон» у журналі «Країна» чи колонка «Мова» в «New York Times Magazine», яку багато років веде В. Се­файр, блог О. Д. Пономарева на порталі BBC Україна чи цикл передач «Ключо­ве слово» на російськомовному «Радіо Свобода»), а також мережеві форуми, присвячені цій проблематиці, і, нареш­ті, відповідні онлайн-сервіси (платні й безкоштовні), що їх пропонують від­повідні видавництва, такі як американ­ське «Merrriam-Webster» чи англійське «Oxford University Press» з його порта­лом «Oxford English Dictionary».


Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_2.pdf)rez_2018_2.pdf[ ]319 Кб188 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи