2016 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №5 2016   Contents №5, 2016
  Тараненко О. О. Активізація тенденцій до аналітизму versus до синтетизму в сучасній українській літературній мові на межі ХХ-ХХІ ст.   Taranenko О. О. Activation of tendencies towards analytism versus synthetism in the modem Ukrainian standard language
  Єрмоленко С. С. Смисловий розвиток прислівників зі значенням «так»: моделі і мотивація (Yermolenko S. S. Semantic change of pronominal adverbs for «so»: models and motivation   Yermolenko S. S. Semantic change of pronominal adverbs for «so»: models and motivation
  Скопненко О. І. Українське та білоруське словникарство
20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій
  Skopnenko О. I. Ukrainian and Belarusian lexicography in the 1920-1930-ies from the national tradition perspective
  Лучик А. А. До питання про українську російську в сучасній
парадигмі наукових досліджень
  Luchyk A. A. On Ukrainian Russian in the modem research paradigm
  Казимирова І. А. Польське термінознавство: основні напрями дослідження   Kazymyrova I. A. Polish terminology: major research directions
  Іваненко О. В. Семантична історія слова: Нотатки на полях книжки   Ivanenko О. V. The semantic history ofthe word: Notes on the margins

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Наєнко Г. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю   Naienko H. Selihei P. O. Light and shades ofthe scientific style
  Ґрещук В. Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження   Greshchuk V. Kononenko I. The Ukrainian and Polish languages: A contrastive study
  Нечитайло І. Макаров В. І. Формирование восточнославянской диалектологии как историко- лингвистической дисциплины во II половине XVIII—I половине XX вв.   Nechytailo I. Makarov V. I. Formation of the East Slavic dialectology as a historical linguistic discipline in the second half
of the 18th - first half of the 20th century

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка    News items

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2016

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2016

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2016_5.pdf)zmist_2016_5.pdf[ ]97 Кб168 Завантаження