2020 №5 вересень - жовтень

DOI №5 10.33190/0027-2833-312-2020-5 

Movo 2020

СТАТТІ 
CONTENTS


Білоусенко П. І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові ХІ–ХІІІ ст.

Bilousenko P. І. The lexical-word-forming types of zero-suffixal derivatives in the Ukrainian language of the 11th–13th c.
Тищенко О. М. Комісія для складання Словника живої української мови у справі СВУ: Сергій Олександрович Єфремов

Tyshchenko O. M. Serhii Yefremov аnd the Commission of the Dictionary of the Living Ukrainian Language in the case of the Union of Liberation of Ukraine (ULU)
Межжеріна Г. В. Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 1

Mezhzherina H. V. The informal anthroponym Петръ Гоугнивыи. 1.

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
REVIEWS AND ANNOTATIONS

© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2020
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2020