2019 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Богомолов О. В. Від спокуси до розбрату: концепт FITNA в дискурсі «Арабської весни»   Bohomolov O. V. From temptation to discord: the concept FITNA in Arab Spring discourse
  Голубовська І. О., Левко О. В., Поліщук А. С. Маніпулятивний дискурс як інституціональний: сучасність vs античність   Holubovs’ka I. О., Levko O. V., Polishchuk А. S. Institutional manipulative discourse: modernity vs . antiquity
  Наєнко Г. М. Когнітивна метафора в науковому тексті П . О . Лавровського   Nayenko Н. M. Cognitive metaphor in P. O . Lavrovs’kyi’s scientific texts
  Коць Т. А. Семантико-словотвірні тенденції віддієслівних іменників у літературній мові кінця ХІХ — початку ХХІ ст. .   Kots’ T. A. Semantic-derivational tendencies in the formation of deverbative nouns in Standard Ukrainian of the late 20th — early 21st c
  Вербич С. О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності   Verbych S. O. On the eve of the Ukrainian Onomastic Commission’s 60th anniversary: achievements and prospects
       

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Даниленко Л. І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні    
  Купріянов Є. В. Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису    
  Пономаренко С. Сучасна українська мова: морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : Навч. посіб. для студентів філолог. спеціальностей вищ. навч. закладів України    

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


       


           


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2019

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2019

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2019_1.pdf)zmist_2019_1.pdf[ ]64 Кб81 Завантаження

Log in or Sign up