2016 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №1 2016   Contents, №1 2016
  Бацевич Ф. С. Абсурдистські художні тексти: спроба типології   Batsevych F. S. Absurdist artistic texts: an attempt of their typology
  Васильєва Л. П. Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціаці   Vasylyeva L. P. National and cultural identity and ethnocultural associations
  Селігей П. О. Розмовні елементи в науковому мовленні:
випадковість чи закономірність?
  SeliheyP. O. Colloquialisms in academic discourse: chance or regularity?
  Вербич С. О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення   Verbych S. O. Oiconyms of Ukraine : the past and the present
  Гончаренко А. В. Найменування предметів одягу в тексті Києво-Печерського патерика   Honcharenko A. V. The names of articles of clothing in the text of Kyiv-Pechersk patericon
  Томіленко Л. М. Місце й особливості подання галузевої лексики в «Російсько-українському словнику» С. Іваницького та Ф. Шумлянського   Tomilenko L. M. Place and presentation peculiarity of branch lexis in «Russian-Ukrainian dictionary» by S. Ivanytskyi and F. Shumlianskyi

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Шевченко Л. І. Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови   Shevchenko L. I. Taranenko O. O. Actualized models in the wordbuilding system of the modem Ukrainian languag
  Іващенко В. Білоконенко Л. А. Українськомовний
міжособистісний конфлікт
  Ivashchenko V. Bilokonenko L. A. Ukrainian interpersonal conflict

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

 

 

 Зміст журналу «Мовознавство» за 2016 рік


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2016

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2016

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_1_2016_all.pdf)zmist_1_2016_all.pdf[ ]92 Кб245 Завантаження