Денисюк В. В. Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

 У статті проаналізовано погляди відомого вітчизняного мовознавця XIX ст. О. О. Потебні на походження стійких мовних утворень (паремій, фразеологізмів). На думку вченого, фразеологічні одиниці у своєму розвитку пройшли два шляхи: по-перше, ущільнення мовленнєвої формули, що виникла внаслідок спостережень за відповідними явищами дійсності; по- друге, є результатом компресії байки. Однак, на думку автора статті, важливими для правильного з’ясування розвитку фразеологізму в діахронному аспекті є також жанр писемної пам’ятки, міжстильове вживання, цілісність функціонування, що виявляється насамперед у реченнєвій синтагматиці, «аномальність» лексичних або граматичних форм, не властивих мові того чи того періоду.

Ключові слова: О. О. Потебня, історична фразеологія, паремія, фразеологізм, семантична структура, образність, жанр, писемні пам’ятки.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2015_6_7.pdf)mov_2015_6_7.pdf[ ]624 Кб276 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи