Лукашанец А. А. Нацыянальная мова і годнасць асобы і нацьіі (беларускія рзаліі)

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

У артикуле раскрываецца роля беларускай мовы ў фарміраванні і падтрыманні нацыя- нальнай свядомасці беларусаў, паказваецца месца ў сучаснай камунікатыўнай і культурнай прасторы Беларусі, абгрунтоўваецца яе роля як фактару псіхалагічнага камфорту асобы і год- насці нацыі ў двухмоўным соцыуме, a таксама прапаноўваюцца канкрэтныя крокі па па- вышэнні беларускамоўнай кампетэнцыі грамадства, выкарыстанні беларускай мовы як дзяр- жаўнай мовы краіны ў асноўных сферах зносін і выкананні ёю ролі фактару годнасці асобы і нацыі.

Ключавыя словы: нацыянальная мова, дзяржаўнае двухмоўе, моўная кампетэнцыя, сфера камунікацыі, годнасць нацыі.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2015_6_1.pdf)mov_2015_6_1.pdf[ ]509 Кб154 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи