Титул, зміст №4 2022

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

липень-серпень №4 2022
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-4

ЗМІСТ

Селігей П. О. Глобалізація і проблеми збереження
мовного розмаїття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Черниш Т.О., Єрмоленко С.С. Інтерференція нехудожніх лінгвокультурних кодів у художньому дискурсі
(Chernysh T. O., Yermolenko S. S. Interference of non-artistic
linguistic-cultural codes in artistic discourse) . . . . . . . . . . . . . 22
Даниленко Л. І. Епістолярний дискурс Яна Коллара . . . . . . . . . 44
Назаров Н. А. Бортний дуб на межі: релікти індоєвропейського звичаєвого права у давньоруських та староукраїнських
пам’ятках XI–XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

РЕЦЕНЗІЇ

Хібеба Н. Дидик-Меуш Г. Мокряни. Говірка маминого села :
словник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Сіроштан Т. Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Тернова А. І. Нариси з історії українського словотворення (іменники pluralia tantum) . . 76
Мушкетик Л. Gazdag V. Szláv elemek a Kárpátaljai Beregszászi
járás magyar nyelvjárásaiban : monográfia . . . . . . . . . . . . . . 79

 

 


CONTENTS

Selihey P. О. Globalization and problems of linguistic diversity . . . 3
Chernysh T. O., Yermolenko S. S. Interference of non-artistic linguistic-cultural codes in artistic discourse . . . . . . . . . . . . . . .22
Danylenko L. I. Ján Kollár’s epistolary discourse . . . . . . . . . . . . . 44
Nazarov N.A. A bee-hive oak at the boundary: relicts of Indo-European customary law in Kyivan Rus’ and Old Ukrainian written monuments of the 11th–17th c . . . . . . . . . . . . . .55

REVIEWS

Khibeba . Dydyk-Meush H. Mokriany. The subdialect of my mother’s village. Dictionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Siroshtan T. Bilousenko P. I., Boyko L. P., Ternova A. I.
Essays on the history of Ukrainian word formation (pluralia tantum nouns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Mushketyk L. Gazdag V. Szláv elemek a Kárpátaljai
Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Monográfia . . . 79

 

Вкладення:
Скачати цей файл (obl_2022_4_1.pdf)obl_2022_4_1.pdf[ ]101 Кб35 Завантаження
Скачати цей файл (obl_2022_4_2.pdf)obl_2022_4_2.pdf[ ]253 Кб38 Завантаження
Скачати цей файл (obl_2022_4_3.pdf)obl_2022_4_3.pdf[ ]154 Кб34 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2022_4.pdf)zmist_2022_4.pdf[ ]152 Кб34 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2022_4_en.pdf)zmist_2022_4_en.pdf[ ]133 Кб31 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи