Данилюк Н. О. Українська лінгвофольклористика: історія, сучасний стан і перспективи розвитку

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-320-2021-5-003

Н. О. ДАНИЛЮК
Волинський національний університет імені Лесі Українки
м. Луцьк, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org 0000-0002-7373-2902

УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 У статті йдеться про становлення, сучасний стан і перспективи розвитку укра­їнської лінгвофольклористики, яку розбудовують С. Я. Єрмоленко, Н. М. Журавльо­ва, А. К. Мойсієнко, Т. П. Беценко, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, Н. С. Колесник, Р. Л. Сердега та інші дослідники. Розглянуто основні аспекти вивчення мови укра­їнських народнопоетичних текстів з кінця ХІХ до середини ХХ ст.: історико-лінгві­стичний, лінгвостилістичний, лінгводидактичний, лінгвокультурологічний, лінг­вокраїнознавчий, етнолінгвістичний, лінгвоконцептуальний, лінгвосеміотичний та ін. Виділено два етапи розвитку лінгвофольклористики: 1) 60–80-ті рр. ХХ ст.; 2) 90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст. Констатовано, що українська лінгвофолькло­ристика вже сформувалась як особлива галузь філологічної науки й навчальна дисци­пліна зі своїм об’єктом (мовноструктурна, художньо-образна організація фольклор­ного тексту різних жанрів, особливості фольклорного стилетворення), предметом дослідження, завданнями й напрямами. Названо нинішні підходи до аналізу народ­нопоетичних текстів за мовними рівнями (фольклорна стилістика мовних одиниць), мовно-виразовими засобами (фольклорна стилістика мовних засобів образності), жанрами (фольклорна стилістика жанрів) та окремими розділами мовознавства. Ви­значено перспективи студій із лінгвофольклористики, що мають бути спрямовані на дослідження недостатньо опрацьованих мовних одиниць та образотворчих засобів у текстах різних жанрів (не лише традиційних, а й нових), розбудову фольклорної лексикографії, фольклорної діалектології, фольклорної лінгвосеміотики, фольклор­ної комунікації, фольклорної лінгвогендерології, зіставної лінгвофольклористики та інших напрямів, ширшого залучення сучасних програм автоматизованого аналізу до розгляду текстів, укладання словників і створення баз даних.

Ключові слова : українська лінгвофольклористика, мова фольклору, народ­нопоетичний текст, мовна одиниця, мовний рівень, мовно-виражальний засіб.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2021_5_3.pdf)mov_2021_5_3.pdf[ ]229 Кб139 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи