Тараненко О. О. Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. ІІІ

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

DOI 10.33190/0027-2833-312-2020-3-001

О. О. ТАРАНЕНКО
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0002-0269-8954

 

 У статті розглядаються вияви андроцентризму в мовах патріархальних і постпа­тріархальних суспільств (до останніх належать і народи сучасної європейської ци­вілізації) — як одного з орієнтирів у системі мовних координат Я — ТУТ — ТЕПЕР (поряд з антропоцентризмом, принципом «господаря», принципом соціально актив­ної особи та ін.), який становить один з провідних принципів організації граматич­ного і словотвірного рівнів мов з вираженою категорією роду, а також достатньо помітне явище в структуруванні лексико-семантичного й фразеолого-паремійного рівнів і в побудові текстів, та його неоднозначне сприйняття в сучасному суспіль­стві. Позначення особи чоловічої статі — досить звичайний вихідний пункт для по­значення як особи жіночої статі (на загальнономінативному рівні, у словотворенні, у граматиці), так і людини взагалі (безвідносно до статі); досить звичайним є також протилежний перехід від позначення людини як такої до вираження ідеї тільки чо­ловічої статі. Мова демонструє також номінативно-оцінну, класифікаційну і функ­ціонально-частотну асиметрію образів чоловіка і жінки — звичайно «на користь» чоловіка.

 

O. TARANENKO
О. Potebnia Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://orcid.org/0000-0002-0269-8954

THE PHENOMENON OF LINGUISTIC ANDROCENTRISM AND A MOD­ERN MOVEMENT FOR GENDER EQUALITY. ІІІ

The article focuses on androcentrism and the ways it manifests itself in languages of patriarchal and post-patriarchal societies (the letter embrace in particular the nations of a modern European civilization) as one of the landmarks in the system of linguistic coordinates I — HERE — NOW (equally with anthropocentrism, a ‟master” principle, a socially active person principle, etc.), which is one of the cardinal principles that arranges grammatical and word-building linguistic levels with a marked category of gender, as well as a conspicuous phenomenon in structuring lexico-semantic, phraseological and paroemiological levels, in building texts and its dubious acceptance by a modern society, too. The male designations are a rather common point of departure for designating both females (in nomination on the whole, in word-formation, in grammar), and person in general (irrespective of sex); a common practice is an alternate transition from designating people as such towards the idea of representing only a masculine gender. Language also reveals nominative-evaluative, classification and function-frequency asymmetries of male and female images — commonly ‟in favour” of males.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2020_3_f.pdf)mov_2020_3_f.pdf[ ]643 Кб16 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи