Титул, зміст №3 2020

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

ЗМІСТ

Тараненко О. О. Явище мовного андроцентризму і
сучасний рух за гендерну рівність. ІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Черниш Т. О., Єрмоленко С. С. Ще раз про гру слів у Яна Твардовського: іманентно-трансцендентний підхід
(Cherhysh T. O., Yermolenko S. S. More on Jan Twardowski’s
word-play: an immanent-transcendent approach) . . . . . . . . . . . 37
Белей Л. Л. Позивні учасників АТО й ООС — творення та функціонування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Холодьон О. М. Дієслівна лексика й семантика
в українських говорах: стан і перспективи дослідження . . . . . . 63

РЕЦЕНЗІЇ

Малаш О. Архангельська А. Femina cognita. Українська жінка
у слові і словнику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


CONTENTS

Taranenko O. O. The phenomenon of linguistic androcentrism
and a modern movement for gender equality. IIІ . . . . . . . . 3
Cherhysh T. O., Yermolenko S. S. More on Jan Twardowski’s
word-play: an immanent-transcendent approach . . . . . . . . .37
Beley L. L. Military nicknames of the participants
of the ATO and the JFO — creation and functioning . . . . . 49
Kholodon O. M. Verbs and their meanings in Ukrainian
dialects: current state and prospects of research . 63

REVIEWS

Malash O. Arkhanhelska A. Femina cognita. Ukrainian
woman in a word and dictionary . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Вкладення:
Скачати цей файл (content_2020_3.pdf)content_2020_3.pdf[ ]92 Кб130 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2020_3.pdf)zmist_2020_3.pdf[ ]131 Кб148 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи