Глущенко В. А. П. Г. Житецький і О. О. Шахматов: методологічний аспект

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

 У статті зосереджено увагу на спільних особливостях методологічних пошуків П. Г. Житецького та О. О. Шахматова, відзначається, що Шахматов був послідовни­ком не тільки свого безпосереднього вчителя П. Ф. Фортунатова й О. О. Потебні, а й Житецького. Це стосується насамперед системного підходу до мовних явищ у їхній історії, який найяскравіше реалізувався в концепції взаємодії вокалізму i консонан­тизму в історії слов’янських мов. Передусім саме в розробленні цієї концепції, як свідчить наведений у статті матеріал, Шахматов спирався на методологічні пріори­тети Житецького.

Аналіз праці Житецького «Очерк звуковой истории малорусского наречия» в контексті порівняльно-історичного мовознавства кінця XIX ст. — початку XX ст. свідчить, що пріоритет у постановці проблеми зв’язку вокалізму i консонантиз­му в історії східнослов’янських (і ширше — слов’янських) мов належить саме Житецькому. Твердження про зворотний вплив консонантизму на вокалізм уперше представ­лене в студіях Шахматова, який розглядав зв’язок вокалiзму i консонантизму в істо­рії слов’янських мов як взаємодію.

Ключові слова: П. Г. Житецький, О. О. Шахматов, слов’янські мови, схід­нослов’янські мови, вокалізм, консонантизм.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2019_4_3F.pdf)mov_2019_4_3F.pdf[ ]351 Кб111 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи