Москаленко Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони І.

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Статтю присвячено дослідженню репертуару сакральних і сакралізованих пред-
метів живої й неживої природи, а також артефактів, який сформувався в говірках
Чорнобильської зони, та з’ясуванню особливостей номінації сакральних і сакралі-
зованих предметів довкілля. На матеріалі говірок Чорнобильського й Поліського районів, носії яких здавна
органічно поєднували релігійність із елементами традиційної духовної культури,
визначено предмети живої й неживої природи, а також артефакти, засвідчені в се-
редньополіських говірках як сакральні чи сакралізовані, а також простежено осо-
бливості їх номінації.

Ключові слова: говірки Чорнобильської зони, номінація, сакральне, сакралі-
зоване, сакралізація.


Вкладення:
Скачати цей файл (MOSKALENKO_2019_3.pdf)MOSKALENKO_2019_3.pdf[ ]634 Кб49 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи