Ніколаєнко Л. І. Порівняльно-історичні студії лексики на позначення емоцій групи ‘співчуття’ в польській, російській та українській мовах

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Статтю присвячено дослідженню етимології й розвитку семантики назв емоцій
групи «Співчуття» в польській, російській та українській мовах. У статті зосереджено
увагу на іменникових та дієслівних лексемах. Як свідчать етимологічні дані, номіна-
ція емоцій групи «Співчуття» у польській, російській та українській мовах відбу-
валася на основі праслов’янських форм *čuti, *žalь < *gēl-, *bolěti, *milъ, *srъdьce,
*stradati, *tŕpĕti, *ljutъ, *čęstь. Більшість назв у порівнюваних мовах не має значних
семантичних відмінностей в історичних та в сучасних словниках.

Ключові слова: етимологія, семантична еволюція, значення, дефініція,
континуант.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2019__2_5f.pdf)mov_2019__2_5f.pdf[ ]344 Кб24 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи