Деменчук О. В. Семантична деривація дієслів емісії світла

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

У статті схарактеризовано механізми та стратегії семантичної деривації лек-
сики емісії світла (емітивів) — семантичного класу слів, які позначають ситуацію
періодичної зміни стану світлового об’єкта в часі та просторі. Визначено моделі
семантичної деривації дієслівних емітивів у слов’янських (українська, польська),
германських (англійська, німецька) та романських (французька) мовах. Встановле-
но особливості динаміки розвитку семантичної парадигми названого класу слів у
зіставному аспекті.

Ключові слова: дієслова емісії світла, емітиви, модель, семантична деривація,
стратегія семантичного зсуву, концепт ситуації.


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2019_4f.pdf)mov_2019_4f.pdf[ ]400 Кб22 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи