Радчук О. В. Учення П . О . Лавровського крізь призму когнітивно-дискурсивного аналізу

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Сучасні методики моделювання історії мови розвинулися з порівняльно-істо­ричних досліджень XIX ст., джерелом яких багато в чому стали лінгвістичні ідеї П. О. Лавровського. Концепції дослідників XXI ст. співзвучні з ідеями мовознавця, який розглядав мовні факти в хронології та локалізації, простежив зміни, що в них відбуваються, указав на поступовий характер цих змін, виявив і пояснив особли­вості споріднених мов і на основі генетичної близькості встановив самостійність української та російської мов. Висновки, до яких прийшов учений, зберігають свою значущість і мають цінність для когнітивно-дискурсивного аналізу такого гетеро­генного явища, як мова.

Ключові слова: П. О. Лавровський, порівняльно-історичний метод, когнітив­но-дискурсивний аналіз.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2018_4_6.pdf)mov_2018_4_6.pdf[ ]674 Кб24 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up