Купріянов Є. В., Любченко Т. П. Електронний словозмінний словник іспанської мови: його структура, зміст і параметризація

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Статтю присвячено розв’язанню головних питань створення словозмінного
словника іспанської мови з використанням теорії лексикографічних систем. Зокре-
ма, здійснено класифікацію мовних одиниць іспанської мови за їх словозмінними
характеристиками, побудовано концептуальну модель словника та розроблено на її
основі структуру бази даних. Визначено лексикографічні параметри опису слово-
змінної парадигми та обрано інтерфейс.

Ключові слова: Л-системи, іспанська мова, комп’ютерна лексикографія, сло-
возміна, електронний словозмінний словник.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2018_6_6.pdf)mov_2018_6_6.pdf[ ]868 Кб212 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи