Деменчук О. В. Стратегії семантичного розвитку ірраціональної лексики

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

У статті схарактеризовано стратегії семантичного розвитку ірраціональної лексики—семантичного класу слів, які позначають стан людини, що виникає не на раціональній основі, Грунтується не на вимогах розуму, логіки, суджень і т. ін. Основну увагу приділено визначенню моделей семантичної деривації дієслівної та прикметникової ірраціональної лексики в українській, польській та англійській мовах, встановленню зв’язків між вихідним та цільовим значеннями, з’ясуванню динаміки розвитку семантичної парадигми названих класів лексики в зіставному аспекті.

Ключові слова: ірраціональна лексика, стратегії, семантична деривація, концепт ситуації, дериваційні відношення.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2017_2.pdf)mov_2017_2.pdf[ ]545 Кб14 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up