Бибик С. П. Професор Світлана Яківна Єрмоленко

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

У статті висвітлено життєвий і творчий шлях С.Я. Єрмоленко, окреслено її внесок у розвиток українського мовознавства — лінгвостилістики, лінгвофольклористики, історії літературної мови, лексикографії, лінгводидактики та культури мови, відзначено роль дослідниці в популяризації концептуально-знакового наповнення текстів української літературної та народнопісенної практики.

Ключові слова: С.Я. Єрмоленко, українська мова, лінгвостилістика, лінгвофолькло- ристика, лінгвоукраїнознавство, лексикографія, історія літературної мови, культура мови.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2017_4_1.pdf)mov_2017_4_1.pdf[ ]705 Кб227 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи