Пошук по сайту

Зінкевич А., Преннер М. К. Kittel B., Lindner D., Brüggemann M., Zeller J.P., Hentschel G.Sprachkontakt — Sprachmischung — Sprachwahl — Sprachwechsel.Eine sprachsoziologischeUntersuchung der weiẞrussisch-russisch gemischten Rede«Trasjanka» in Weiẞrussland

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації

DOI 10.33190/0027-2833-308-2019-5-006

Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Warszawa; Wien : Peter Lang. 2018. — 337 S.

Мовознавство, №5, 2019,  А. Зінкевич (Відень, Австрія), М. К. Преннер (Кельн, Німеччина)

Спостерігаючи бурхливий розви­ток української лексикографії, можна відзначити, що перекладацький аспект зазначеної сфери залишається й досі на периферії цієї галузі наукової ді­яльності, обмежуючись здебільшого укладанням українсько-російських чи російсько-українських словників, за по­середництвом яких досить часто і пі­знаються ті чи інші властивості різних мов. Проте, на наш погляд, визріла не­обхідність в укладанні, крім одномов­них, і перекладних словників нового типу. Зокрема, у період постійного рос­ту міжнаціональних, культурних, науко­вих зв’язків між Україною та Польщею з’явилася потреба в лексикографічній праці, яка б сприяла полегшенню кому­нікації двох слов’янських народів.


Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2019_5_1.pdf)rez_2019_5_1.pdf[ ]385 Кб512 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи