Пошук по сайту

Мушкетик Л. Gazdag V. Szláv elemek a Kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : monográfia Mushketyk L. Gazdag V. Szláv elemek a Kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Monográfia

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії

DOI 10.33190/0027-2833-325-2022-4-007

Gazdag V.
SZLÁV ELEMEK A KÁRPÁTALJAI BEREGSZÁSZI JÁRÁS MAGYAR NYELVJÁRÁSAIBAN : Monográfia
Törökbalint : Termini Egyesület, 2021. 228 p.

 Чимало цікавих праць з міжмовних контактів, мовної ситуації на Закарпатті побачили світ у Науково-дослідному центрі ім. А. Годинки Закарпатського угор­ського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ (далі ЗУІ). Однією з таких стала моногра­фія угорською мовою В.Ґаздаґа «Szláv elemek a Kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban» («Слов’янські лексичні елементи в угорських говірках Берегівсько­го району Закарпатської області»), в якій порушено важливі й нагальні питання зі словʼянсько-угорської мовної інтерференції, розвитку угорської славістики загалом. Спільне проживання різних етносів у регіоні, їхні тривалі контакти приводили до численних запозичень у мовах цих спільнот, які вивчалися дослідниками. Широ­ке висвітлення отримали гунгаризми в українській мові Закарпаття12, водночас мова угорських говорів краю з погляду переймань розглядалася менше, надто її сучасний стан. Згадана монографія стала результатом ґрунтовних, із застосуванням сучасних лінгвістичних методів, спостережень молодого науковця над питаннями запозичен­ня, засвоєння, модифікації, класифікації та побутування українських і російських лексичних украплень у мові Берегівщини, де найширше представлені місцеві угор­ські діалекти.

Книжка відкривається вступним словом відомого угорського славіста А. Золта­на, який разом з доценткою ЗУІ Є. Барань був керівником габілітаційної докторської дисертації В. Ґаздаґа, яку той захистив у Будапештському університеті. А. Золтан окреслив загалом проблему слов’янських запозичень в угорській мові, як давніх, так і сучасних, а також дослідження угорських славістів у цій царині, зокрема і коло зацікавлень автора рецензованої праці.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2022_4_3.pdf)rez_2022_4_3.pdf[ ]316 Кб54 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи