Пошук по сайту

Сіроштан Т. Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Тернова А. І. Нариси з історії українського словотворення (іменники pluralia tantum)

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії

DOI 10.33190/0027-2833-325-2022-4-006

Білоусенко П. І., Бойко Л. П., Тернова А. І.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ (ІМЕННИКИ PLURALIA TANTUM)
Запоріжжя; Київ : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2021. 236 с.

 Пошуки джерел творення української лексики привели до появи чималої кіль­кості праць зі словотвору. Поза увагою дослідників не залишається дериваційна система в діахронії, тобто з погляду її формування від найдавнішого періоду функ­ціонування мови. Історичний словотвір української мови нині має значні здобутки в різних напрямах. На початку ХХІ ст. запорізькі вчені оприлюднили серію праць «Нариси з історії українського словотворення», у яких висвітлюється динаміка окремих фрагментів іменникової дериваційної системи: суфіксів -иця, -ина, -чина, -щина; композитно-суфіксальної та конфіксальної підсистем; лексико-словотвірної категорії nomina loci тощо1. Логічним продовженням наукових пошуків у цій галузі стала рецензована монографія.

Вітчизняна лінгвістика поповнилася дослідженням, яке становить підсумок ба­гаторічних студій з історії українського словотворення, зокрема вивчення іменників pluralia tantum. Його автори П. І. Білоусенко, Л. П. Бойко та А. І. Тернова працювали над зазначеною темою з 2004 року в межах наукової проблематики Південноукраїн­ського наукового історико-дериватологічного центру, проте лінгвістичні розвідки з цього питання вийшли друком значно раніше.

Автори зазначають, що на сьогодні в царині історичного словотвору зроблено немало, проте «деякі вагомі групи словотворчих засобів узагалі випадали з розгля­ду» (с. 9), зокрема «форманти, які творили іменники pluralia tantum» (с. 10), тож нині на часі потреба «синтетичної праці, котра ґрунтується на сучасних досягненнях теоретичної дериватології, у якій би було проаналізовано іменники pluralia tantum як окрему підсистему, описано процес її становлення, розвитку та походження плюра­тивів» (с. 11).

 

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2022_4_2.pdf)rez_2022_4_2.pdf[ ]276 Кб70 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи