Пошук по сайту

Мірченко М. Синтаксис української мови : хрестоматія

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії

DOI 10.33190/0027-2833-323-2022-2-005

СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ХРЕСТОМАТІЯ / упоряд.: А. Мойсієнко, В. Чумак, С. Шевель.
Київ : ВПЦ « Київський університет», 2019. Ч. 1. 559 с.; Ч. 2. 326 с.

 Порівняно недавно побачила світ фахово довершена хрестоматія з син­таксису української мови. Це видання охоплює царину синтаксикологічних праць, які були опубліковані в різні роки відомими українськими лінгвіста­ми. Статті, уміщені в ньому, висвітлюють історію, теорію та практику роз­гляду комунікативної природи речення (простого, ускладненого, складного), граматичного статусу й типології словосполучення — традиційно виокрем­люваної меншорангової щодо речення синтаксичної одиниці, — а також опи­су реченнєвих категорій, синтаксичної стилістики та сучасної текстології.

Поява цієї хрестоматії необхідна хоча б тому, що такі матеріали вже майже недоступні для студентів, оскільки їх публікація на той час була по­одинокою і спеціалізованою в малотиражних лінгвістичних періодичних виданнях.

Онтологічні властивості основної комунікативної одиниці мови було до­сліджено в історії синтаксичної науки як з позицій традиційного (логіко-гра­матичного) підходу, так і (особливо в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.) з пози­цій функційного синтаксису, у якому зважено поєднані й логічні, формальні ознаки, й семантичні особливості синтаксичних одиниць.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2022_2_1.pdf)rez_2022_2_1.pdf[ ]234 Кб96 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи